כיצד לפעול במקרה של נזקי נוזלים

כיסוי ביטוחי לנזקי נוזלים

 

*הביטוח על פי פרק זה תקף רק אם נרשם במפורש בדף הרשימה.

 הכיסוי הביטוחי, לפי פרק זה, חל במקרים של אובדן או נזק שהתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח ושנגרמו לדירה, כתוצאה מהימלטות או מדליפה של מים, או כל נוזל אחר מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה, או של נכס אחר בבית המשותף, לרבות התבקעות, סתימה או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת.

הכיסוי הביטוחי, לפי פרק זה, לא יכסה את כל אלה:

 א. עלות המים.

 ב. התבלות, קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים, לצנרת ולמתקני האינסטלציה עצמם.

 ג. נזקי נוזלים לדירה שלא התגוררו בה למעלה מ-60 ימים רצופים או שלא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ-60 ימים רצופים.

 

 מה עלייך לעשות כאשר ארע מקרה ביטוח בהתאם לכיסוי זה?

 

 אם נרכש כיסוי לכל שרברב (שרברב פרטי):

עם גילוי הנזק, עליך לפעול לצמצום הנזקים בדירתך, ככל הניתן, למשל באמצעות סגירת ברז המים הראשי בדירתך. במקביל ועוד בטרם ביצוע תיקון הנזק מעבר לפעולות הכרחיות, כאמור לעיל, עלייך לפנות למוקד התביעות בחברתנו, לדווח לנו על הנזק ולהמתין לאישורנו לביצוע התיקון. ככל הניתן, נודה על תיאור הנזק וציון עלות התיקון המשוערת.

 

הדיווח יכול להיעשות באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected]  , בפקס למספר 076-8843335 או טלפונית למספר 076-8622352.

 

ככל שמסיבה כלשהי לא הצלחת להשיגנו טלפונית ו/או שפנייתך בכתב לא נענתה בתוך זמן סביר נבקשך לבצע אך ורק את הפעולות הדחופות הדרושות לעצירת דליפת המים. במקביל, נבקשך לתעד את הנזקים ואת הליך התיקון.

 

 

 

 * אם נרכש כיסוי באמצעות שרברב שבהסדר:

עם גילוי הנזק עלייך לפנות למוקד הטלפוני במספר *2736 ולדווח להם על הנזק. נציגי המוקד הטלפוני יתאמו עימך מועד לביקור שרברב שבהסדר אשר יבצע את מלוא התיקונים הנדרשים שבכיסוי.

 

בחירת השרברב תעשה על ידך מבין רשימת שרברבי ההסדר בהתאם לפריסתם הגיאוגרפית באזור מגורייך*.

 

רשימת שרברבי ההסדר המלאה מפורסמת באתר האינטרנט של החברה .

 

 דמי ההשתתפות העצמית יגבו על מקרה ביטוח, בהתאם לכיסוי זה, כמפורט ברשימת הפוליסה. בטרם פנייתך אלינו אנו ממליצים לך לעיין ברשימת הפוליסה ולבדוק האם מדובר בנזק הנמוך מסך דמי ההשתתפות העצמית. 

 

* מספר השרברבים בכל מחוז לא יפחת מ-12 שרברבים ובמניינם תחשב חברת שרברבים כשלושה

   שרברבים.

היי נעים להכיר!

אני חיפי החיפושית ואני פה לעזור