לוח זמנים לטיפול בתביעה

טבלת לוח זמנים טיפול בתביעה
סעיף בחוזר הפעולה המועד או התקופה הקבועים בחוזר המועד או התקופה לסוג תביעה: תאונות אישיות המועד או התקופה לסוג תביעה: מחלות ואישפוז המועד או התקופה לסוג תביעה: רכב רכוש (וצד ג') המועד או התקופה לסוג תביעה: דירות המועד או התקופה לסוג תביעה: נסיעות לחו"ל ההמועד/ התקופה לסוג תביעה: רכב חובה  פגיעות גוף
8(א)(ד) דרישת מידע ומסמכים נוספים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים
8(ב) מסירת הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו 30 ימים 30 ימים 30 ימים 30 ימים 30 ימים 30 ימים 30 ימים
8(ו)(3 מסירת הודעת המשך בירור תביעה כל 90 ימים כל 90 ימים כל 90 ימים כל 90 ימים כל 90 ימים כל 90 ימים לפחות כל שישה חודשים ולא יותר מפעמיים ברצף
8(ט)(6) מסירת הודעת שינוי לגבי הקטנת תשלומים עיתיים או הפסקתם 30-60 ימים 30-60 ימים 30-60 ימים 30-60 ימים 30-60 ימים 30-60 ימים 30-60 ימים
8(יב)(2) העברת העתק מפסק דין או הסכם במסגרת תביעת תחלוף 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים
8(יג)(1) מסירת מידע בדבר קיומה של פוליסה 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים
8(יג)(2) הודעה למבוטח על דרישת תגמולי ביטוח של צד שלישי 7 ימי עסקים 7 ימי עסקים 7 ימי עסקים 7 ימי עסקים 7 ימי עסקים 7 ימי עסקים 7 ימי עסקים
8(יד) מענה בכתב לפניית ציבור 30 ימים 30 ימים 30 ימים 30 ימים 30 ימים 30 ימים 30 ימים
8(טו)(1) מסירת העתקים מפוליסה או תקנון 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים
8(טו)(3) מסירת העתקים מכל מסמך שעליו חתם התובע 21 ימי עסקים 21 ימי עסקים 21 ימי עסקים 21 ימי עסקים 21 ימי עסקים 21 ימי עסקים 21 ימי עסקים

היי נעים להכיר!

אני חיפי החיפושית ואני פה לעזור