הנחיות לבקשת ביטול לפוליסה קיימת

 

באפשרותך לבטל את פוליסה/ות הביטוח שברשותך, באמצעות הגשת טופס בקשה לביטול פוליסה, המופיע בהמשך.

 

טרם ביטול הפוליסה חשוב לדעת!!!

בקשה לביטול פוליסה מותירה אותך ללא הגנה ביטוחית לרכושך ולחשיפה של תביעות מצד  שלישי.

לאחר כניסת הביטול לתוקף ואחריו לא יכוסו בחברתנו נזק או אובדן לרכוש או לגוף שהיו מכוסים בפוליסה שבוטלה.

במידה ותשנה את דעתך ותבקש להצטרף מחדש לביטוח בריאות ההליך יהא כרוך בחיתום מחדש.

 יש למלא טופס בקשה לביטול פוליסה כולל פרטים אישיים ומספרי הפוליסות לביטול

 

בקשת ביטול פוליסה – ביטוח רכב / ביטוח דירה

הגשת בקשה בדואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]

הגשת בקשה בפקס למספר:076-8843324  

 הגשת בקשה בדואר לכתובת: יד חרוצים 18, נתניה לידי "מחלקת שירות לקוחות"

הגשת בקשה באזור האישי 

 

בקשת ביטול פוליסה בתי עסק

הגשת בקשה בדואר אלקטרוני לכתובת:  [email protected]

הגשת בקשה בפקס למספר09-8858128

 הגשת בקשה בדואר לכתובת: יד חרוצים 18, נתניה לידי מחלקת עסקים

הגשת בקשה באזור האישי 

 

בקשת ביטול פוליסה – ביטוח בריאות

במידה והנך מעוניין לבטל מבוטחים נוספים בפוליסה (קטינים בלבד), יש לציין זאת על גבי הטופס

במקרה בו תרצה לבטל פוליסות עבור בני משפחה בגירים נוספים, יש למלא בקשה נוספת עבור כל בגיר

על הבגיר לחתום על בקשת הביטול

יש לציין את תאריך מילוי הטופס ולשלוח את הטופס באחת הדרכים הבאות:

הגשת בקשה בדואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] 

הגשת בקשה בפקס למספר: 076-8843387

הגשת בקשה בדואר לכתובת: יד חרוצים 18, נתניה לידי "מחלקת ביטוחי בריאות"

הגשת בקשה באזור האישי 

 

 

הטיפול בבקשה

הבקשה תועבר להמשך טיפול בהתאם להוראות הדין והפוליסה.

במידה ונגלה בבקשה נתונים חסרים או שגויים, הנדרשים לצורך ביצוע הביטול, תשלח אליך הודעה.

עם סיום הטיפול בבקשה, תישלח אליך הודעה בכתב אודות ביטול הפוליסה.

 

מסמכים וטפסים

לנוחיותך מסמכי הבקשה לביטול ניתנים להורדה בתחתית עמוד זה, לתשומת ליבך להלן המסמכים הנדרשים בנוסף לבקשת הביטול:

 כללי

(ובתי עסק)

1.  צילום תעודת זהות

2.  לביטול פוליסה משעובדת יש לצרף טופס הסכמה מהמשעבד להסרת השעבוד.

3.  במקרה של פטירת המבוטח יש לצרף תעודת פטירה.

4.  במקרה של ביטול בגין  כפל ביטוחי אישור פוליסה בתוקף מחברת ביטוח אחרת.

5.  טופס בקשה לביטול פוליסה.

רכב

1.   במקרה של מכירת רכב  אישור העברת בעלות.

2.  במקרה של הורדת הרכב מהכביש אישור משרד הרישוי.

רכב חובה

1. יש לחתום ולצרף "מסמך לצירוף להודעה על ביטול פוליסה" ולשלוח למייל הבא: [email protected]

ביטוח בריאות

1.  יש לצרף צילום תעודת זהות.

2.  במקרה בו מבוטחים גם ילדים בפוליסה המיועדת לביטול, יש לצרף גם ספח ת.ז

היי נעים להכיר!

אני חיפי החיפושית ואני פה לעזור