כניסת סוכנים

מידע כללי על הגוף המוסדי

 

תחומי פעילות החברה

שירביט מבית הראל ביטוח ופיננסים פועלת בענפי הביטוח הכללי (ביטוח אלמנטארי) בענפי ביטוח רכב רכוש, ביטוח רכב חובה, ביטוח דירות, ביטוח בתי עסק, ביטוחי חבויות, תאונות אישיות, בריאות, נסיעות לחו"ל וענפים נוספים אחרים.

 

פעילותה העסקית של החברה מתרכזת בעיקר, בשני תחומי פעילות עיקריים:

ביטוח רכב חובה

שיווק ומכירת פוליסות ביטוח לכיסוי נזקי גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה.

 

ביטוח רכב רכוש

שיווק ומכירת פוליסות ביטוח לכיסוי נזקי רכוש שנגרמו לרכב המבוטח ונזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי  ("ביטוח צד שלישי").

 

מכירת הפעילות הביטוחית של החברה לחברת הראל

להודעה המלאה לחץ כאן

 

בעלי מניות עיקריים ובעלי שליטה

חברת שירביט אחזקות בע"מ מחזיקה ב-100% ממניות החברה.

 

חברי הדירקטוריון

 1. יגאל רבנוף                   יו"ר דירקטוריון
 2. ראובן שרוני                   דירקטור
 3. דני כרוסט                     דירקטור
 4. רן אפרתי                      דירקטור בלתי תלוי
 5. ד"ר חן לבון, רו"ח           דירקטור בלתי תלוי 
 6. ברוך גרנות                    דירקטור
 7. דורית זינגר                    דירקטור בלתי תלוי         
 8. דן קהל                          דירקטור בלתי תלוי

תכיפות התכנסות : הדירקטוריון מקיים ישיבות לפי הצורך ולפחות 12 ישיבות במהלך שנה

 

חברי ועדת השקעות

 1. ראובן שרוני                     יו"ר הוועדה
 2. צבי ליבושור                    חבר הוועדה
 3. רונן שקד                        חבר הוועדה
 4. רן אפרתי                        חבר הוועדה
 5. ברוך גרנות                     חבר הוועדה  

תכיפות התכנסות : הוועדה מקיימת ישיבות לפי הצורך ולפחות ישיבה אחת בחודש

 

חברי ועדת מאזן

 1. ד"ר חן לבון, רו"ח        יו"ר הוועדה
 2. רן אפרתי                    חבר הוועדה
 3. ברוך גרנות                 חבר הוועדה

תכיפות התכנסות : הוועדה מתכנסת אחת לרבעון

 

חברי ועדת הביקורת

 1. ד"ר חן לבון, רו"ח     יו"ר הוועדה
 2. רן אפרתי                 חבר הוועדה
 3. דורית זינגר              חברת הוועדה
 4. ברוך גרנות              חבר הוועדה
 5. דן קהל                    חבר הוועדה

תכיפות התכנסות : הוועדה מקיימת ישיבות לפי הצורך ולפחות 6 ישיבות בשנה.

חברי ועדת איתור

 1. רן אפרתי                   יו"ר הוועדה
 2. ד"ר חן לבון, רו"ח       חבר הוועדה
 3. דני כרוסט                 חבר הוועדה

תכיפות התכנסות : הוועדה מקיימת ישיבות לפי הצורך

נושאי משרה בכירים

 1. צבי ליבושור                       מנכ"ל
 2. רו"ח מאיר איליה                מבקר הפנים
 3. מנשה קורוט                      משנה למנכ"ל
 4. רו"ח רונן שקד                   סמנכ"ל הכספים
 5. עו"ד גל סער                     סמנכ"ל, היועצת המשפטית
 6. מעיין מלמד                       סמנכ"ל, אקטוארית ממונה
 7. קובי הוכמן                         סמנכ"ל, מנהל מערכות מידע       
 8. עו"ד מיכל רבין גל               סמנכ"ל, מנהלת מערך התביעות
 9. עו"ד טלי תורתי                  מנהלת משאבי אנוש
 10. עו"ד גלעד לדיז'נסקי          מזכיר החברה
 11. דגנית ישראל טוב               מנהלת פיתוח עסקי ארצית 

היי נעים להכיר!

אני חיפי החיפושית ואני פה לעזור