גודל טקסט : א+ א-
כניסת סוכנים

מידע כללי על הגוף המוסדי

 

תחומי פעילות החברה

שירביט חברה לביטוח בע"מ פועלת בענפי הביטוח הכללי (ביטוח אלמנטארי) בענפי ביטוח רכב רכוש, ביטוח רכב חובה, ביטוח דירות, ביטוח בתי עסק, ביטוחי חבויות, תאונות אישיות, בריאות, נסיעות לחו"ל וענפים נוספים אחרים.

 

פעילותה העסקית של החברה מתרכזת בעיקר, בשני תחומי פעילות עיקריים:

 

 ביטוח רכב חובה

שיווק ומכירת פוליסות ביטוח לכיסוי נזקי גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה.

 

ביטוח רכב רכוש

שיווק ומכירת פוליסות ביטוח לכיסוי נזקי רכוש שנגרמו לרכב המבוטח ונזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי  ("ביטוח צד שלישי").

 

בעלי מניות עיקריים ובעלי שליטה

חברת שירביט אחזקות בע"מ מחזיקה ב-100% ממניות החברה.

 

חברי הדירקטוריון

 1. יגאל רבנוף                    יו"ר דירקטוריון
 2. ראובן שרוני                   דירקטור
 3. דני כרוסט                     דירקטור
 4. ג'קסון יוסף                    דירקטור חיצוני
 5. רן אפרתי                       דירקטור חיצוני
 6. רו"ח חן לבון                   דירקטור חיצוני 
 7. ברוך גרנות                     דירקטור
 8. דורית זינגר                    דירקטור חיצוני         

תכיפות התכנסות : הדירקטוריון מקיים ישיבות לפי הצורך ולפחות 12 ישיבות במהלך שנה

 

חברי ועדת השקעות

 1. ראובן שרוני                     יו"ר הוועדה
 2. רונן שקד                        חבר הוועדה
 3. רן אפרתי                        חבר הוועדה
 4. ברוך גרנות                     חבר הוועדה  

תכיפות התכנסות : הוועדה מקיימת ישיבות לפי הצורך ולפחות ישיבה אחת בחודש

 

חברי ועדת מאזן

 1. חן לבון                        יו"ר הוועדה
 2. רן אפרתי                    חבר הוועדה
 3. ברוך גרנות                 חבר הוועדה

תכיפות התכנסות : הוועדה מתכנסת אחת לרבעון

 

חברי ועדת הביקורת

 1. חן לבון                    יו"ר הוועדה
 2. ג'קסון יוסף              חבר הוועדה
 3. רן אפרתי                 חבר הוועדה
 4. דורית זינגר             חברת הוועדה

תכיפות התכנסות : הוועדה מקיימת ישיבות לפי הצורך ולפחות 6 ישיבות בשנה.

 

נושאי משרה בכירים

 1. גיל ספיר                            מנכ"ל
 2. רו"ח מאיר איליה                מבקר הפנים
 3. צבי ליבושור                       משנה למנכ"ל, מנהל האגף לביטוח כללי
 4. מנשה קורוט                      משנה למנכ"ל
 5. ד"ר סטיוארט קוטס             אקטואר ממונה
 6. רו"ח רונן שקד                   סמנכ"ל הכספים
 7. מיכה וידבסקי                     סמנכ"ל מטה החברה
 8. עו"ד גל סער                     היועצת המשפטית
 9. עו"ד גלעד לדיז'נסקי          מזכיר החברה
 10. חגית דוד                           מנהלת הסיכונים
 11. רונן נביזדה                        מנהל השקעות
 12. עופר גדליהו                      מנהל מחלקת מכירות סוכנים ושיווק ארצי
X
לוגו תמונה בוט היי נעים להכיר אני חיפי החיפושית שנתחיל לדבר?