שאלות ותשובות

מוקדי חירום לנסיעות לחו"ל

מוקד חירום רפואי IMA

e-mail: assistance@ima-mc.com
טל. 9206913 - 3(0) - 972 + :TEL
פקס. 9226380 - 3(0) - 972 + :FAX

 

מוקד חילוץ ואיתור Magnus

e-mail: contact@magnus.co.il
טל. 6006505-  3(0) -972 + :TEL
פקס. 7515529 - 3(0)– 972 + :FAX

היי נעים להכיר!

אני חיפי החיפושית ואני פה לעזור