חסר טקסט חלופי

אסיפת בעלי פוליסות

מבוטחי שירביט יקרים,                                                                                                  אוגוסט 2021

 

אנו שמחים להודיעכם כי כפי שפורסם בכלי התקשורת, לאחר למעלה מ-20 שנות פעילות ענפה ומוצלחת, חתמה שירביט חברה לביטוח בע"מ על הסכם למכירת פעילותה בתחום הביטוח להראל חברה לביטוח בע"מ.

הראל נמנית עם חברות הביטוח המובילות בישראל ומזה עשרות שנים מספקת את שירותיה ללקוחות רבים, והנה בעלת ניסיון מקצועי עשיר במתן שירותי ביטוח במגוון רחב של תחומים.

העברת הפעילות הביטוחית של שירביט להראל תלווה במעבר של עובדי שירביט להיות מועסקים על ידי הראל, והשירות האישי, האדיב והמקצועי שקיבלתם על ידי שירביט עד היום, ימשיך להינתן לכם גם לאחר השלמת העסקה והעברת הפעילות להראל.

במסגרת העברת הפעילות להראל, כל פוליסות הביטוח הקיימות בשירביט נכון להיום, כפי שהן ועל פי תנאיהן הקיימים, יועברו להראל וינוהלו על ידה באותם תנאים, כך שלא יחול כל שינוי בפוליסות הביטוח בהן התקשרו המבוטחים עם שירביט.

העסקה קיבלה את אישור רשות התחרות וממתינה לאישור סופי גם מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון אשר בימים אלה נמצאת בהליכים לקבלתו.

בנוסף, בהתאם לדרישות הדין ולפי החלטת בית המשפט מיום 18 באוגוסט 2021, אנו מתכבדים להזמינכם לאסיפת בעלי פוליסות ביטוח שעל סדר יומה אישור העסקה. האסיפה תתקיים ביום 9 בספטמבר, 2021 במשרדי שירביט, ברחוב יד חרוצים 18 בנתניה, קומה 4, כמפורט בזימון האסיפה המצורף מטה.

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, לא יימצא בה המניין החוקי הנדרש לאסיפה, האסיפה תידחה ליום 12 בספטמבר 2021, בשעה 12:00 ותתקיים באותו המקום (משרדי שירביט) ובכל מספר משתתפים.

כל בעל פוליסה יוכל להשתתף באסיפה (או באסיפה הנדחית) בעצמו, בהצגת תעודת זהות, או באמצעות כתב הסכמה / התנגדות, או באמצעות אחר לו הוענק ייפוי כוח, והכל בהתאם לנוסחי כתב ההסכמה / התנגדות וכן ייפוי הכוח המצורפים מטה.

ייפויי הכוח וכתבי ההסכמה/ התנגדות יוגשו למשרדי שירביט או לדואר האלקטרוני שכתובתו legal@shirbit.co.il, עד לתחילת האסיפה.

בשלב זה, ועד להעברת פעילות הביטוח, נמשיך להעניק לכם את כל השירותים, ללא כל שינוי.

הנהלת שירביט ועובדיה מבקשים להודות לכם על שבחרתם להתקשר עם שירביט במהלך שנות פעילותה בתחום הביטוח, ובפרוס השנה החדשה מאחלת לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה, בריאות והצלחה.

בברכה,

צביקה ליבושור

מנכ"ל שירביט חברה לביטוח בע"מ

יגאל רבנוף

יו"ר שירביט חברה לביטוח בע"מ

 

זימון לאסיפה

זימון לאסיפה

היי נעים להכיר!

אני חיפי החיפושית ואני פה לעזור