כיצד לפעול במקרה של תאונה

כיצד לפעול במקרה של תאונה או נזק

הודע לנו על כל מקרה העלול לגרום להגשת תביעה נגדך בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש.
 

1.       רשום את פרטי כל המכוניות המעורבות לרבות :

 
*      פרטי הרכב – סוג הרכב, תוצרת ומספר רישוי.
*      פרטי הנהג, כתובתו וכן את מספר הטלפון שלו.
*      פרטי הביטוח - שם המבוטח, שם חברת הביטוח ומספר פוליסה.
*      אל תודה באשמה ואל תחתום על שום מסמך בו הנך מודה באשמה
 

2.       רשום פרטי עדים לרבות:

 
*      שם העד.
*      מספר תעודת הזהות שלו.
*      כתובת וטלפון.
*      באיזה רכב נסע, סוג ומספר רישוי.
 

3.       במקרה של פגיעה גופנית כלשהי:

 
*      דרוש הופעת משטרה למקום.
*      רשום את פרטי השוטר ותחנת המשטרה שלו.

היי נעים להכיר!

אני חיפי החיפושית ואני פה לעזור