הגשת תביעת בריאות

כיצד תגיש תביעה בפוליסת ביטוח בריאות לתמיד (הפוליסה אינה משווקת למבוטחים חדשים)

על מנת לאפשר לנו לטפל בתביעתך באופן מסודר ומהיר, עליך למלא ולשלוח אלינו את טופס התביעה, ולצרף אליו את המסמכים הרלוונטיים המפורטים להלן, לפי סוג הכיסוי שבפוליסה.

את המסמכים עליך להעביר אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך או באמצעות הדואר לכתובת:

שירביט חברה לביטוח בע"מ
מחלקת תביעות בריאות
ת.ד 6137
נתניה מיקוד 42161

במקרים דחופים ניתן להעביר את המסמכים לפקס: 09-8922240
לפניות וברורים אנא פנה אלינו בכתובת דוא"ל: Lilyl@shirbit.co.il

ניתוח פרטי בארץ


מכתב הפניה של רופא מטפל או רופא מומחה
 סיכום מחלה מבית החולים.
 סיכום מחלות ואבחנות מרופא מומחה, או סיכום ביניים.
 אישור על ביצוע ניתוח בבית חולים פרטי או בבית חולים ציבורי.
 קבלות על תשלומים בגין הניתוח.
 טופס תביעה.
 טופס למילוי ע"י רופא לבעלי פוליסת בריאות לתמיד.

 

ניתוח פרטי בחו"ל


 מכתב הפניה של רופא מטפל או רופא מומחה.
 סיכום מחלה מבית החולים, וסיכומי מחלה מאשפוזים קודמים, אם היו.
 סיכום מחלות ואבחנות מרופא מומחה, או סיכום ביניים.
 קבלות על תשלומים בגין הניתוח.
 קבלות  על תשלומים בגין כרטיסי טיסה והוצאות שהות.
 לפני הנסיעה חשוב מאד לתאם את הנסיעה מראש עם מחלקת התביעות.
 טופס תביעה.

 

 

התייעצות עם רופאים מומחים


 חוות דעת של המומחים בארץ.
 קבלות  על תשלומים בגין התייעצות עם רופאים מומחים.
 טופס תביעה.
 אישור רופא (לפי טופס למילוי על-ידי רופא מומחה).

השתלות בחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל

 

 

השתלות בחו"ל


 אישור מרופא מומחה מדרגת מנהל בתחום הנדרש.
 אישור מאת הרופא המטפל או מאת בית החולים על ביצוע ההשתלה בחו"ל.
 סיכום מחלה ואבחנות מאת הרופא המטפל בחו"ל ומבית החולים.
 קבלות על תשלומים בגין רכישת כרטיס טיסה.
 לפני הנסיעה חשוב מאד לתאם את הנסיעה מראש עם מחלקת התביעות.

 

החזר על רכישת תרופות


 אישור מרופא מומחה על הצורך בנטילת התרופה שאינה כלולה בסל הבריאות.
 אישור מרופא מומחה בתחום הרלוונטי הנדרש לטיפול בתרופה, הקובע כי התרופה נדרשת לטיפול במחלתו של המבוטח.
 מרשם רופא.
 לפני רכישת התרופה, חשוב לקבל את אישור מחלקת התביעות.

 

 

מענק חד פעמי לפיצוי בגין הדבקות במחלת האיידס


 סיכום מחלה ואבחנות מרופא מומחה.
 אישור בית החולים כי ההדבקות באידס אירעה במהלך ניתוח.

 

 

פיצויים חודשיים בגין הדבקות בנגיף הפטיטיס B


 סיכום מחלה ואבחנות מרופא מומחה או סיכום ביניים.
 אישור בית חולים כי ההדבקות בנגיף הפטיטיס B אירעה כתוצאה ישירה מעירוי דם ומוצרים שניתנו בזמן ניתוח.

 

רפואה אלטרנטיבית


 שירותי רפואה משלימה יינתנו אך ורק ע"י נותני השירותים הרפואיים המשלימים עפ"י הרשימה הרצ"ב.

 

 

בדיקות אבחנתיות


 מכתב הפניה לניתוח של רופא מטפל או רופא מומחה.
 אישור על ביצוע הבדיקות.
 סיכום ניתוח.
 קבלות על תשלומים הקשורים לבדיקות.
 טופס תביעה.
 אישור רופא.

 

הפריה חוץ גופית


 מכתב הפניה של רופא מומחה במחלקת ליקוי פריון.
 צילום הספח של תעודת הזהות של המבוטחת.
 קבלות  על תשלומים בגין טיפול ההפריה.
 טופס תביעה.
 טופס בדיקה רפואית.

 

 

בדיקות גנטיות


 מכתב הפניה של גנטיקאי לגילוי גנים נישאים למחלות.
 אישור בית חולים על ביצוע הבדיקה.
 קבלות  על תשלומים בגין הסיקור הגנטי.

 

 

בדיקת מי שפיר


 מכתב הפניה של גניקולוג לביצוע הבדיקה.
 אישור גניקולוג על ביצוע הבדיקה.
 קבלות  על תשלומים בגין סקירת מערכות העובר.

 

בעיות הרטבה אצל ילדים מעל גיל 6


 המלצה מרופא מטפל.
 קבלות על תשלומים בגין הבדיקות.

 

 

חיסונים לנוסעים לחו"ל


 אישור ממרפאה מוכרת המורשית לבצע את החיסונים לנוסעים לחו"ל.
 קבלות על התשלומים.
 טופס תביעה.

 

 

טיפולים פסיכולוגיים


 דו"ח רפואי מפסיכולוג או פסיכיאטר קליני.
 טופס תביעה.

 

 

אביזרים רפואיים


 מדרסים:
 אישור רפואי מרופא אורטופד או נוירולוג המראה על מצב רפואי המחייב שימוש במדרסים.
 קבלות בדבר תשלום בגין מדרסים.
 טופס תביעה.
 חגורה מתקנת- למבוטח שגילו פחות מ- 18 שנים:
 אישור רפואי מרופא אורטופד או נוירולוג המחייב שימוש בחגורה מתקנת מסוג "מילווקי" או "בוסטון".
 קבלות בדבר תשלום.
 טופס תביעה.
 מכשיר ליישור גב:
 אישור רפואי מרופא נוירולוג או אורטופד המורה על שימוש במכשיר אלקטרוני ליישור גב.
 קבלות בדבר תשלום.
 טופס תביעה.

היי נעים להכיר!

אני חיפי החיפושית ואני פה לעזור