גודל טקסט : א+ א-
ביטוח תאונות אישיות

שירביט איתך לאורך כל הדרך

כולנו, חשופים לתאונות אישיות, בבית או בחוץ, לעולם איננו יכולים להיות בטוחים שאנחנו

חסינים לגמרי מפני תאונה, במקרה של פגיעה גופנית עלול להיפגע,

כושר העבודה, פגיעה ברמת הכנסה, באופן זמני או חס וחלילה לצמיתות.

 

X
לוגו היי נעים להכיר אני חיפי החיפושית