אתר "ביטוח כלי שייט" של חברת שירביט נועד לאפשר לך לרכוש כיסוי ביטוחי מיידי באופן פשוט וברור.
תהליך רכישת הביטוח מורכב מארבעה שלבים, בהם יש למלא פרטים הדרושים עבור הנפקת הפוליסה.


תוכניות הביטוח:

ביטוח צד ג' בלבד
ביטוח צד ג' + ביטוח מקיף
 
 
 
הכיסוי הנדרש
בחר תוכנית: צד ג' בלבד צד ג' + מקיף
סוג כלי השייט:
בחר תוספות:
ביטוח כלי השייט בעת גרירה יבשתית
הרחבת כיסוי לסקי מים
ביטוח חובה לנגרר
ביטוח צד ג' לנגרר

 
שירביט חברה לביטוח בע"מ, יד חרוצים 18 נתניה, טל: 09-8922200, פקס: 09-8922248