<
קבלת שירות
צוות של מומחים מקצועיים האמונים על מתן שרות ממדרגה ראשונה יטפל בכם בכל פניה.

לביצוע שינויים בפוליסה ולקבלת פרטים לגבי פוליסה קיימת

טלפון: 076-8622260
פקס:09-8356712
דואר אלקטרוני: Sherot@shirbit.co.ilלקבלת פרטים בנושא תשלומים\גביה אנא פנו אל מחלקת גביה

טלפון: 076-8622552
פקס: 076-8843358
דואר אלקטרוני: Collect@shirbit.co.il
‪Google+‏