לרכישת ביטוח רכב או דירה התקשר ל- 2003*
ביטוח רכב
ביטוח רכב בשירביט
כלי הרכב שלך חשוף לפגיעות רבות דוגמת תאונת דרכים או גניבה אך לא רק, בחיי היומיום הרכב שלך נתון לסיכונים רבים נוספים כגון פגיעות טבע, פריצה לרכב , פגיעה בצד שלישי וכו', בגלל מגוון הסיכונים הקיימים וערכו הכספי הגבוה של הרכב, המענה הטוב ביותר על סיכונים אלו הוא ביטוח. חוץ מנהיגה זהירה, טיפול שוטף ברכב ושמירה עליו ע"י אמצעי מיגון שונים אין יותר מידי מה לעשות כדי לנטרל את הסיכונים הקיימים וגם אמצעים אלו לא מבטיחים זאת בוודאות. לעומת זאת ביטוח הרכב נותן כיסוי מספק לסיכונים שצוינו קודם לכן במקרה והתממשו ועשוי להציל אותך בעל הרכב מנזקים כלכליים קשים. על כן מומלץ לבטח בביטוח מקיף או צד ג' וזאת בנוסף לביטוח החובה שהוא ביטוח שהנך מחויב לעשות על פי חוק.
ביטוח חובה לרכב

למה לבטח את רכבך בשירביט?
פשוט מאוד- כי אצלנו תקבל יותר !

בנוסף לשיפוי המלא בגין כל נזק אותו מכסה הביטוח המקיף, אנו מעמידים לרשותך את כל השירותים הבאים:

• רכזי שירות לטיפול אישי בכל רחבי הארץ
• מענה טלפוני אנושי 24 שעות ביממה.
• גרירה ושירותי דרך 24 שעות ביממה.
• ביטוח לרדיו דיסק.
• רכב חלופי בכל המקרים (בתאונה,בגניבה בטוטל-לוס).
• השתתפות עצמית מוקטנת במוסכי הסדר.
• מוסכי הסדר בכל רחבי הארץ.
• טיפול בתביעות לצד ג' ע"י עו"ד
• כיסוי מלא לשמשות הרכב ללא השתתפות עצמית
• פריסת תשלומים נוחה

ביטוח על-פי פקודת ביטוח רכב מנועי אותו מחייבת המדינה על פי חוק. (קיום ביטוח זה נבדק בכל עת שהמשטרה עורכת ביקורת רישיונות או בכל מקרה של עבירת תנועה). הביטוח נועד לכסות :

• נזקי גוף של הנוסעים בכלי הרכב של המבוטח והולכי רגל שנפגעו עקב השימוש ברכב (תאונת דרכים).
• הוצאות הרפואיות.
• פיצוי בגין אובדן השתכרות עד התקרה המקסימלית –סכום שהוא פי שלושה של השכר הממוצע במשק .
• פיצוי בגין כאב וסבל.

תעריף ביטוח החובה לרכב נקבע על פי סוג הרכב ונתוני הנהגים.

ביטוח צד ג' לרכב כי הרווח האמיתי הוא בשירות. 

מבטח מפני נזק רכוש הנגרם במקרה של תאונה לצד שלישי. החברה תשלם בשם המבוטח את כל הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם בשל נזק תאונתי  שייגרם לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בתקופת הביטוח עד סכום הביטוח הנקוב ברשימה. החברה תישא גם בהוצאות משפטיות סבירות שעל המבוטח לשאת בשל מקרה הביטוח.

תעריפי הביטוח נקבעים לפי סוג הרכב, נתוני הנהג העיקרי ברכב, מספר הנהגים הנוספים ונתוניהם.

 
ביטוח מקיף לרכב  

 ביטוח מקיף לרכב משפה אותך על נזקים שנגרמו לרכב שלך או לרכב של מישהו אחר. הביטוח נקרא "מקיף" היות והוא מכסה מגוון גדול של סיכונים שאתה מבוטח מפניהם והם:
• אובדן או נזק שנגרם לרכב בתקופת הביטוח כתוצאה מהתנגשות מקרית התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא
• גניבה וכל נזק שנגרם עקב גניבה
• אש, ברק, התפוצצות, התלקחות
• שיטפון, סערה, שלג, ברד
• מעשה זדון
• כמו כן הביטוח מכסה בבסיסו את האחריות כלפי צד שלישי (ביטוח צד ג').

תעריפי ביטוח מקיף לרכב נקבעים לפי שווי הרכב, ונתוני הנהגים הנוהגים ברכב.

 
  
‪Google+‏